Directia Publica de Patrimoniu este o unitate a CONSILIULUI LOCAL AL MUNICIPIULUI TG-JIU, are personalitate juridica si functioneaza autonom in subordinea Consiliului Local in urma H.C.L. nr. 152/24.06.2002 si are ca ordinator principal de credite PRIMARUL.
Principalele obiective specifice ale Directiei Publice de Patrimoniu Targu Jiu sunt:
 1. Evidenta sistematica si analitica a domeniului public si a domeniului privat ale Municipiului Targu Jiu;
 2. Evidenta si controlul deschiderilor de credite efectuate ordonatorilor tertiari de credite din invatamantul preuniversitar de stat de pe raza municipiului Targu Jiu;
 3. Administrarea bazei sportive, respectiv Stadionul municipal, stadioane de antrenament, Sala Sporturilor si Sala box.
 4. Desfasurarea de programe, activitatilor si servicii medicale in urmatoarele domenii: asistenta medicala in gradinite si scoli si asistenta medicala dentara.
 5. Administrarea parcarilor cu plata din municipiul Targu Jiu
Directia Publica de Patrimoniu Targu Jiu isi indeplineste atributiile prin intermediul a  trei servicii,  doua birouri si a patru compartimente, dupa cum urmeaza:
 1. Serviciu Patrimoniu si Parcari Publice cu Plata
 2. Biroul Finantare Invatamant Preuniversitar
 3. Compartimentul Juridic
 4. Serviciu Financiar Contabilitate si Evidenta Patrimoniului
 5. Biroul Resurse Umane, Administrativ
 6. Compartimentul Audit Public Intern
 7. Formatie Intretinere si Administrare Stadioane
 8. Formatie Intretinere si Administrare Sala Sport si Sala Box
 9. Serviciu Asistenta Medicala Scolara